Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Ur församlingsbrevet Hösten 2017

Kyrkoherdens hälsning

Fatimas profetior

Det är i år 100 år sedan som Jungfru Maria visade sig i Fatima, Portugal, för tre herdebarn år 1917. Hon bad dem att be rosenkransen. Men hon kom också för att överlämna ett ytterst angeläget budskap som har med frälsningen att göra, samt att bekräfta budskapet, så att det inte skulle finnas något tvivel om dess äkthet.

Hon utlovade ett mirakel, som blev den första profetian från Vår Fru av Fatima som uppfylldes. Hon sade att hon i oktober skulle utföra ett under, och det skedde också: 70 000 åskådare hade samlats vid middagstid den 13 oktober 1917, då solen tycktes lösgöra sig från sin vanliga gång och röra sig i sicksack mot folkmassan, och snurra runt på olika sätt. Lokaltidningarna rapporterade om ”dagen då solen dansade i Fatima”.

Vår fru av fatima
Vår fru av fatima (bildkälla)

Men miraklet med solen var bara det första av flera profetior som förkunnades av Guds Moder. Hon berättade för Lucia, att hon skulle ta hennes två kusiner till himlen. De var vid god hälsa vid tiden för profetian, men inom tre år var både Jacinta och Francisco Marto döda. Hon förutsade slutet på Första Världskriget och det slutade också det följande året.

Vår Fru förutsade, att ”ett värre krig” skulle komma, om människor inte omvände sig. Hon förutsade också, att Europas himmel skulle lysas upp, som ett varningstecken på den olycka, som var på väg. Den profetian uppfylldes i januari 1938, då skyarna över stora delar av Europa upplystes av ett fantastiskt norrsken (aurora borealis). Två månader senare annekterade Adolf Hitler Österrike, vilket inledde det ”värre krig” som Guds Moder hade varnat för. Hon förutsade också att kriget skulle börja ”under Pius XI:s pontifikat” (1922-1939), när ingen kunde ha känt till namnet på den framtida påven.

I juli 1917 talade Vår Fru om ”Rysslands villfarelser” som skulle spridas över hela världen, och ”leda till krig och förföljelse” mot det goda. Tre månader senare, i oktober, bröt den kommunistiska ryska revolutionen ut, och förverkligade allt det som Maria hade sagt så detaljerat.

Det finns dock ytterligare några få profetior som ännu inte har uppfyllts, och som få sin höjdpunkt i löftet att ”till slut skall mitt obefläckade Hjärta triumfera”. Innan detta kan ske, och i enlighet med ännu förestående profetior, kommer mänskligheten att genomgå stora prövningar, eftersom det är uppenbart att Guds Moders önskningar inte har hörsammats. Hon krävde bön (rosenkransen!), bot och omvändelse.

Ja, bot och bön om syndarnas omvändelse är vad Jungfru Maria ber oss om, men hon förväntar sig att vi gör ännu mer: att vi bekämpar ”Rysslands villfarelser”, som fortsätter att spridas inför våra ögon och förstör familjer, fördärvar ungdomen och hädar Gud.

Låt oss göra vad vi kan, i förlitan på uppfyllelsen av hennes löfte: ”Till slut, skall mitt obefläckade Hjärta triumfera.”

F. Ingvar Fogelqvist

Vår fru av fatima basilikan, Portugal
Vår fru av fatima basilikan, Portugal (bildkälla)

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel, försvara oss i drabbningen, var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror. Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt; och du, de himmelska härskarornas furste, fördriv i Guds kraft till helvetet, satan och alla andra onda andar, vilka till själarnas fördärv stryker omkring överallt i världen. Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 12.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Första Kommunion

Årets Första Kommunion blir traditionsenligt på Kristi Himmelsfärds dag den 25 maj 2017, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö.

Årets konfirmation

Årets konfirmation äger rum lördagen den 3 juni 2017, kl. 11:00 i Sankt Mikaels kyrka, Växjö. Generalvikarien P. Pascal René Lung OP förrättar konfirmationen.

Grupper i S:t Mikaels kyrka

(uppdaterad 2016-09-10)
Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+16. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen