Församlingens tidigare kyrkoherde, Fader Paul Redmond firar 40 år som präst.

Fader Paul 25 år gammal
Fader Paul 25 år gammal

För dem av er som varit många år i församlingen är tiden med Fader Paul något som ni säkert minns med glädje. Då jag hösten 1990 kom till församlingen med önskan om att få träffa en präst, för att tala om att jag var intresserad av att konvertera till Katolska Kyrkan, var det Fader Paul som jag träffade. Vi hade ett långt samtal, säkert ett par timmar och jag trodde att det nu nästan var klart till att konvertera. Men Fader Paul påminde mig om något som är viktigt för alla som söker till att bli katolik. Han sa nämligen ”kom till mässan på söndagar, sen får vi se”.

Jag lärde känna Fader Paul som en god och uppriktig katolsk präst. Vi var elva stycken som gick en ettårig kurs i Katolska Kyrkans tro och lära. Den dag som vi konverterade var en glädjens dag, för mig. Ur denna stora grupp är vi idag två personer som fortfarande är aktiva inom församlingen. I oktober 2017 är det tjugofem år sedan vi konverterade och planen är att bjuda Fader Paul till detta jubileum.

Själv firade Fader Paul fyrtio år som präst i sin församling Christ The King i Leeds, England den 30 juni i år. Jag fick glädjen att bli bjuden till detta jubileum, både som kock och diakon. Jag tillbringade en vecka hos Fader Paul och fick lära känna många vänliga människor i hans församling. Församlingen har en låg- och mellanstadieskola och deras avslutningsmässa för skolåret var en upplevelse att minnas. Barnens sång och engagemang under ledning av skolans lärare och Fader Paul var verkligen en upplevelse.

Det var inte endast Fader Pauls familj, vänner, församlingsmedlemmar, prästkollegor och Leeds biskop Marcus Stock som deltog i firandet. Vår egen biskop Anders Arborelius OCD, som två dagar tidigare blev utnämnd till kardinal av Påven i Rom, deltog i firandet.

Mässan inleddes med en procession bestående av rökelsebärare, korsbärare, ceremonimästare, ministranter, tjugosex präster, två diakoner och en biskop samt en kardinal. Mässan firades i en fullsatt kyrka och var en upplevelse som vi kommer att minnas. Biskop Anders predikade om att be för prästkallelser, att det är viktigt att älska och värna om våra präster. Han talade om prästens roll i enkla termer, att den handlar om att hjälpa alla människor. Hjälpa dem till att tro att de har värdighet och är värdiga, och att veta att Gud vill att vi skall vara hans vänner och att Han är vår. Kardinalens värme, humor och utmärkta engelska var väl uppskattat av församlingen.

Mässan avslutades med ett hjärtligt och underhållande tacktal från Fader Paul och efteråt följde en mottagning i församlingssalen bestående av mat, sång och dans till orkester i irländsk anda.


Kardinal Arborelius OCD, Fader Paul, Biskop Marcus Stock

Det var en stor upplevelse för mig att få deltaga. Under firandet träffade jag två äldre herrar, en präst och en broder som tillhör passionistordern, och som tidigare har tjänstgjort i Sankt Mikaels församling här i Växjö.

Diakon Oddbjörn Andreassen


Br. Francis Welsh CP, Fader Paul, P. Patrick Mc Keown CP

tillbaka