Gudstjänster under Stilla veckan och de tre påskdagarna 2018

Palmsöndagen den 24-25 mars
18.00 (lördag) Vigiliemässa
11.00 Högmässa med palmprocession
18.00 Mässa i Älmhult
Skärtorsdagen den 29 mars
19.00 (obs tiden!) Mässa med fotatvagning
Långfredagen den 30 mars
12.00 Korsvägsandakt
12:45 Tillfälle till bikt
15.00 Liturgi till åminnelse av Herrens lidande
Påskafton den 31 mars
14.00 Tillfälle till bikt
15.00 Välsignelse av påskmaten
21.00 Påskvaka
Påskdagen den 1 april
11.00 Högmässa
18.00 Mässa i Älmhult
Annandag Påsk den 2 april
11.00 Högmässa
I övrigt under Stilla veckan Mässor som vanligt

Här kan du ladda ner och skriva ut "Gudstjänster under Stilla veckan och de tre påskdagarna 2018"

Ordinarie gudstjänster
(fr. o. m. den 8 januari 2018)

Med reservation för eventuella ändringar.

Söndagsmässor (inklusive lördag kväll)
Vigiliemässa (lördagar) kl. 18.00
Högmässa kl. 11.00
Mässa/gudstjänst i Älmhult kl. 18.00
Mässor på vardagar
Måndagar till fredagar kl. 18.00
Lördagar kl. 10.00 (latin, äldre ordning)
Eukaristisk tillbedjan
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 18.30 (efter Mässan)
Gemensam rosenkransbön
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 17.30
Tillfälle till bikt
Fredagar och lördagar kl. 17.00 – 17.50

Reservation för eventuella ändringar, se veckoschemat på anslagstavlan i vapenhuset eller på hemsidan.

Här kan du ladda ner och skriva ut "Ordinarie gudstjänster (fr. o. m. den 8 januari 2018)"

Se även Ordo för kyrkåret 2017-2018 och veckans läsningar på Stiftes hemsida.

Mässor på andra språk

Latin

Mässa enligt äldre latinsk ordning, lördagar kl. 10.00.

Polska

Mässa på polska firas första söndagen i månaden kl. 17.00 Ansvarig präst: f. Wieslaw Brzostek SDB, Kalmar, tel. 070-9985954.

Kroatiska

Mässa på kroatiska firas tredje söndagen i månaden kl. 14.00 Ansvarig präst: f. Vladimir Svenda, Malmö, tel. 040-21 46 43

Spanska

Mässa på spanska firas torsdagar en gång i månaden kl. 16.00 Ansvarig präst: f. José Luis Retamales, Göteborg, tel. 0704878674.

Ukrainska:

Liturgi på ukrainska firas ibland. Kontakta ansvarig präst: Rektor f. Miroslaw Kostiw, Värnamo, tel. 073-5797249.
https://sites.google.com/site/ukrainskacerkvashvecja/

Ungerska:

Mässa på ungerska firas ibland. Kontakta pastorsexpeditionen

Mässor på andra språk

Trosundervisning

Observera att undervisningen är obligatorisk, liksom även deltagande i söndagsmässan. Undervisningen omfattar alltså även deltagande i högmässan kl. 11:00 direkt efter undervisningen. Man kan också deltaga i vigiliemässan, lördagar kl. 18:00, som gäller som söndagsmässa.

Se under Katekes

Gudstjänster Katolska Församling i Växjö