Trosundervisning för barn och ungdomar i församlingen

Undervisning i den katolska läran är framför allt föräldrarnas ansvar. Församlingen kan här bara ge stöd och bekräftelse. Men den är förstås viktig för alla som vill att barnen skall bli goda katoliker. Fortsättningen av höstterminens undervisning ser ut på följande sätt:

Höstterminens undervisning

Mindre barn, Första kommunionbarn (två grupper) och äldre barn (totalt fyra grupper) träffas varannan söndag kl. 9:45. Första gången blir den 17 september.

Månad Datum
September 17
Oktober 1, 15, 29
November 12, 26
December 10 (julbikt för äldre barn)

Konfirmanderna, motsvarande klass och 8 och 9, träffas varannan söndag kl. 9.45. Undervisningen är två år och sker i en gemensam grupp. Första träffen blir den 10 september.

Månad Datum
September 10, 24
Oktober 8, 22
November 5, 19
December 3, 17

Observera att undervisningen är obligatorisk, liksom även deltagande i söndagsmässan. Undervisningen omfattar alltså även Mässbesök, i första hand Mässan kl. 11.00 (En annan möjlighet är vigiliemässan, lördagar kl. 18.00 eller någon nationell mässa).