Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Präster kommer, präster går men församlingen består!

Kära församling,

Påsken i år blir kanske lite speciell för oss nu när vi inte har någon fast kyrkoherde. Det är min önskan att vi som kristna och katoliker tillsammans ska kunna göra det bästa utav situationen. Fader Ingvar Fogelqvist lämnade oss efter nästa 15 år som vår kyrkoherde för att gå vidare till andra uppgifter inom kyrkan. Som ni minns hade vi en stor avtackning av fader Ingvar efter hans sista söndagsmässa här hos oss. Vi önskar att han får Herrens välsignelse i den uppgift som Gud har planerat för honom. Vi är alla tacksamma för de åren han har varit hos oss.

Vår nya kyrkoherde Pater Johan Lindén är som ni kanske vet kyrkoherde i Lund och kommer att tillträda här i Växjö runt den 15 juni. Vi är glada för att han vill komma hit till oss som kyrkoherde och vi ber om att Gud hjälper och bistår honom i sin uppgift här hos oss.

Vi ser fram emot att han kommer till vår församling och att han blir en ny frisk vind som ska blåsa tro och kunskap in i oss alla.

Under den sista tiden av fastetiden och i de komman de Tre Heliga Påskdagarna måste vi som församling be för Fader Ingvar som har lämnat oss och vår nya kyrkoherde Pater Johan som skall komma till oss.

Diakon Oddbjörn

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Ärkeängeln S:t Mikael, Maydan nezalejnosti; Kiew/Ukraine
Ärkeängeln S:t Mikael, Maydan nezalejnosti; Kiew/Ukraine

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 11.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Läs mer på vår Katekes-sida...

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+24. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen