Advent och julfirande i corona tider

Advent är början på nedräkningen inför firandet av Kristi födelse. Advent inleder det kristna kyrkoåret och infaller den fjärde söndagen före jul. Adventstiden varar fram till och med julaftonen och inkluderar fyra söndagar. Advent kommer av latinets “adventus Domini” som betyder “Herrens ankomst”. Advent har sina historiska rötter i “adventsfastan”, som precis som påskfastan varade i 40 dagar. Den kyrkliga traditionen är alltså att detta är en tid av fasta, förberedelse och väntan inför firandet av Jesu födelse.

I dagens moderna, men tyvärr delvis avkristnade samhälle firas advent mest som en uppladdningstid inför årets stora helg med julklappar och andra julförberedelser i centrum. 1:a söndagen i advent har blivit den stora skyltsöndagen. Men samtidigt är denna söndagen fortfarande en stor kyrkogångsdag där folk med glädje sjunger "Hosianna" och "Bered en väg". Vi får hoppas att advent kan fylla människors hjärtan med en längtan efter traditioner, där det religiösa arvet tonar fram.Många börjar nog bli trötta på “köphysterin” som präglar tiden innan jul. Vi måste, och skall alltid, komma ihåg att inte alla kan delta i köpfesten och mat-frosseriet. Grunden kan vara sjukdom, arbetslöshet, och inte minst ensamhet, som gör att deras ekonomiska situation inte ger utrymme för det.

covid-19

I corona-orons tid behöver vi påminnas om att livet inte är svart eller vitt. Advents och jultidens budskap är viktig för hela mänskligheten. Evangeliet som läses under julnattens mässa, har ett budskap som är viktigare än något annat. Budskapet om Kristi födelse, som påminner oss om att det även i mörka tider finns ett ljus som ger löfte om bättre tider.

Tyvärr kan inte alla som vill besöka kyrkan och deltaga i mässan på söndagarna komma in. På grund av faran för smittspridning får endast 50 personer tillträde till kyrkorummet. Detta är lag, och brott mot denna lag kan ge böter. Der är smärtsamt för biskopen och prästerna att måste stänga ute troende som vill komma till mässan.

I vår församling firas mässa på vardagar klockan 18.00. På lördagar firas vanligtvis mässa på morgonen klockan 10.00 (latin) vigiliemässa klockan 18.00. Söndagar firas högmässan 11.00. Första söndagen i månaden firas mässa på polska, och tredje söndagen i månaden firas mässa på kroatiska. Det firas också mässa på ukrainska och spanska en gång i månaden. (se anslagstavlan) Kyrkan är alltid öppen under dagtid från klockan 08.00 för bön och meditation. Just nu firas ingen mässa på arabiska, men när pandemin är över hoppas vi att detta kommer igång.

Låt oss tillsammans be om att pandemin snart är över. Låt oss visa hänsyn och respekt mot kyrkan och varandra i denna svåra tid. Gud lämnar oss inte även om dörren till hans hus måste stängas fysisk under högmässan på grund av smittorisk. Gud lider med oss, och han är med oss även om vi inte kommer in. Han känner den troendes intention och vilja att komma till Guds hus för att taga emot hans son i eukaristins heliga sakrament.

Advent

Kan man inte komma till kyrkan, kan man följa någon mässa på nätet, eller läsa någon bibeltext. På stiftets hemsida kan man läsa alla texter för alla mässor under veckan. Katolska pedagogiska nämnden (KPN) har en sida med material som ägnar sig för barn och ungdomar. Våran biskop, kardinal Arborelius föreslår sitt stifts troende att vid den andliga kommunionen be denna bön av helige Padre Pio: När den troende inte kan deltaga i mäss firandet.

Min Jesus, jag tror att du är närvarande
i altarets allraheligaste sakrament.
Jag älskar dig över allt,
och min själ längtar efter dig.
När jag nu inte kan inte ta emot dig
i altarets sakrament,
så kom ändå på ett andligt sätt till mig.
Jag tar emot dig som
om du redan vore här hos mig,
jag förenar mig med dig.
Jag tillber dig i djupaste vördnad.
Tillåt inte att jag någonsin
blir skild från dig.
Amen.

Diakon Oddbjörn