AKTUELLT

Gudstjänster under Stilla veckan och de heliga tre påskdagarna 2019

Palmsöndagen den 13-14 april
18.00 (lördag) Vigiliemässa
11.00 Högmässa med palmprocession
18.00 Mässa i Älmhult
Måndag – onsdag Mässor som vanligt
Skärtorsdagen den 18 april
19.00 (obs tiden!) Mässa med fotatvagning
Långfredagen den 19 april
12.00 Korsvägsandakt
12:45 Tillfälle till bikt
15.00 Liturgi till åminnelse av Herrens lidande
Påskafton den 20 april
14.00 Tillfälle till bikt
15.00 Välsignelse av påskmaten
21.00 Påskvaka
Påskdagen den 21 april
11.00 Högmässa
18.00 Mässa i Älmhult
Annandag Påsk den 22 april
11.00 Högmässa

Här kan du ladda ner Gudstjänster under Stilla veckan och de heliga tre påskdagarna 2019

Getsemane, Jerusalem
Getsemane, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem