AKTUELLT

Nya riktlinjer fr.o.m. 1. juli 2021 angående Covid 19

Från och med 1 juli gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

Läs mer...

De ordinarie gudstjänsterna har återupptagits från och med den 1 juni 2021

Söndagsmässor (inklusive lördag kväll)
Vigiliemässa (lördagar) kl. 18:00
Högmässa kl. 11:00
Mässa (latin, 1962års missale) kl. 14:00 (2 och 4 söndagen i månaden)
Mässa/gudstjänst i Älmhult kl. 18:30
Mässor på vardagar
Måndagar till fredagar kl. 18:00
Lördagar kl. 10:00 Mässa (latin, 1962års missale)
Eukaristisk tillbedjan
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 18:30 (efter Mässan)
Gemensam rosenkransbön
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 17:30
Tillfälle till bikt
Före Mässorna kl. 17:00 – 17:50
Eller kontakta kyrkoherden 070-4328499

Reservation för eventuella ändringar, se veckoschemat på anslagstavlan i vapenhuset eller ring pastorsexpeditionen 0470-15242.

Här kan du ladda ner och skriva ut "De ordinarie gudstjänsterna har återupptagits från och med den 1 juni 2021"

En välsidnad Påsk önskas!

Peruprojektet blir vilande

Läs mer...