AKTUELLT

Julens Mässor i Sankt Mikaels kyrka 2018 – 2019

Julafton den 24 december (måndag)
9.00 Mässa
Julafton/Juldagen den 24-25 december (måndag-tisdag) Påbjuden helgdag
24.00 Julnattsmässa
11.00 Juldagsmässa
18.00 Juldagsmässa, S:t Josefs kapell, Älmhult
Annandag Jul, S:t Stefanus dag, den 26 december (onsdag)
11.00 Högmässa
27 – 29 december, för vardagsmässor, se veckoschemat på anslagstavlan
29 - 30 december, lördag – söndag, den heliga familjen
18.00 Lördag, vigiliemässa för söndagen
11.00 Högmässa
18.00 Mässa, S:t Josefs kapell, Älmhult
Guds Moder Marias högtid, Nyårsdagen, måndag-tisdag den 31/12 – 1/1 2019. ) Påbjuden helgdag
18.00 Vigiliemässa för högtiden
11.00 Högmässa
2-5 januari, för vardagsmässor, se veckoschemat på anslagstavlan
Trettondedag Jul (Epifania) den 5-6/1 (lördag-söndag)
18.00 Vigiliemässa inför högtiden (lördag)
11.00 Högmässa
18.00 Kvällsmässa för högtiden (söndag kväll)
Herrens dop den 12-13/1 (lördag/söndag) – Jultidens avslutning
18.00 Vigiliemässa inför söndagen (lördag)
11.00 Högmässa
18.00 Mässa i S:t Josefs kapell, Älmhult

Julens Mässor