Ordinarie gudstjänster under terminen från och med den 7 januari 2019

Söndagsmässor (inklusive lördag kväll)
Vigiliemässa (lördagar) kl. 18.00
Högmässa kl. 11.00
Mässa/gudstjänst i Älmhult kl. 18.00
Mässor på vardagar
Måndagar till fredagar kl. 18.00
Lördagar kl. 10.00 (latin, äldre ordning)
Eukaristisk tillbedjan
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 18.30 (efter Mässan)
Gemensam rosenkransbön
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 17.30
Tillfälle till bikt
Fredagar och lördagar kl. 17.00 – 17.50 (eller i anslutning till andra mässor).

Reservation för eventuella ändringar, se veckoschemat på anslagstavlan i vapenhuset eller på hemsidan.

Ordinarie gudstjänster under terminen från och med den 7 januari 2019

Se även Ordo för kyrkåret 2017-2018 och veckans läsningar på Stiftes hemsida.

Mässor på andra språk

Polska:

Mässa på polska fi ras en gång i månaden. Ansvarig präst: P. Wieslaw Brzostik SDB, Kalmar, tel. 070-998 59 54.

Kroatiska:

Mässa på kroatiska fi - ras tredje söndagen i månaden kl. 14.00. Ansvarig präst: f. Vladimir Svenda, Malmö, tel. 040-21 46 43

Ukrainska:

Liturgi på ukrainska fi ras vissa lördagar. Ansvarig präst: f. Miroslaw Kostiw, Värnamo, tel. 0370-10051.

Spanska:

firas på torsdagar en gång i månaden. Ansvarig präst: f. José Luis Retamales Villalobos, Göteborg, tel. 070-4878674.

Ungerska:

Mässa på ungerska fi ras några lördagar om året. Kontakta pastorsexpeditionen.

Mässor på andra språk

Trosundervisning

Observera att undervisningen är obligatorisk, liksom även deltagande i söndagsmässan. Undervisningen omfattar alltså även deltagande i högmässan kl. 11:00 direkt efter undervisningen. Man kan också deltaga i vigiliemässan, lördagar kl. 18:00, som gäller som söndagsmässa.

Se under Katekes

Gudstjänster Katolska Församling i Växjö