Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Församlingen inställer alla offentliga Mässor

På grund av de restriktioner som nu gäller för allmänna sammankomster, inställer S:t Mikaels församling alla offentliga mässor och gudstjänster tills vidare.

Även katekes- och konfirmandundervisningen är inställda, likaså de Första kommunioner som skulle ha genomförts i december.

S:t Mikaels kyrka är öppen dagtid för besök och tillbedjan inför det allraheligaste Sakramentet.

Den som vill bikta, ombedes ta kontakt med prästen. Det finns också möjlighet till bikt den 12 december kl. 10:30 – 13:00 då tillresande präster finns på plats för att höra bikt.

Växjö den 24 november 2020

f. Ingvar Fogelqvist
kyrkoherde

Peruprojektet blir vilande

Läs mer...

Ur församlingsbrevet Julen 2020

Kyrkoherdens Julhälsning:

Att ge Gud ett hem

Advent är en tid då vi tänker på att ge Gud ett hem. Har du någonsin funderat över att Gud kunde behöva ett hem? I Gamla Testamentet läser vi om kung David, att han ville ordna en passande bostad åt Herren: ”Se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält” (2 Sam 7:2; första läsningen för Fjärde söndagen i Advent). David visste att Herren Gud inte behövde ett hem åt sig, men israeliterna behövde en plats där de kunde möta sin Gud. För denna omsorg, blev David belönad med Guds löfte: ”Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid” (2 Sam 7:16).

I Nya Testamentet hade Gud verkligen behov av ett hem, en mor och ett mänskligt liv. Det var inte någon lätt situation, av flera skäl. Maria var osäker: ”hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man” (Luk 1:34). Maria var förlägen, ty hon var inte gift, och ändå upptäckte hon att hon var gravid. Maria var osäker, eftersom straffet bland judarna för äktenskapsbrott var att kvinnan skulle stenas till döds. Men trots alla frågor, sade hon ”Ja” och gick med på att ge Gud ett hem. Genom hennes samverkan kunde den största händelsen i världshistorien äga rum.

Bebådelsen
Annunciazione (Bebådelsen); ca. 1472-1475; Leonardo da Vinci
/ Public domain, via Wikimedia Commons

 

På liknande sätt ber Gud oss att göra ett hem åt Jesus. Den uppgiften har vi varje dag, men vi tänker mer på den då Julen närmar sig. Att göra en boning för Herren i våra liv är inte lätt; det var inte lätt för David eller Maria. I likhet med dem kan vi erfara tvekan, förvirring och ensamhet, även när vi försöker göra ett hem för Herren i våra liv. Men också i likhet med dem, bestämmer vi oss för att samverka. Vi vet att stora ting kan hända om vi samverkar med Guds planer.

Adventstiden förbereder oss att fira Vår Herres födelse på ett värdigt sätt. Vi borde inrätta en tron i våra själar till att mottaga konungarnas Konung. Därför är det ett utmärkt tillfälle att göra en god bikt innan Jul, men också att göra offer, till exempel, att dra ner på teve-tittandet och surfandet på internet.

Att göra barmhärtighetsgärningar är också att bra sätt att förbereda sig inför Julen att ta emot Herren. Vi kan skicka julkort med ett kristet budskap till våra vänner, och nämna att vi ber för dem. Kom särskilt ihåg dem som i dessa Corona-tider är ensamma, sjuka eller lider. Din hälsning kan ge dem julglädje och inspiration att öppna sig för Herren. Som det står i adventspsalmen (Cecilia nr 202:4):

Låt hjärtat öppna sig,
bjud Kristus hem till dig.
Idag vill han dig gästa
och sitt förbund befästa.
Hosianna pris och ära!
Vår konung är nu nära.

F. Ingvar Fogelqvist

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Ärkeängeln S:t Mikael, Maydan nezalejnosti; Kiew/Ukraine
Ärkeängeln S:t Mikael, Maydan nezalejnosti; Kiew/Ukraine

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 11.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+20. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen