Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Följande tider firar vi Mässa i S:t Mikaels kyrka:

Söndagsmässa kl. 11:00

Vigiliemässa lördagar kl. 18:00. Vigiliemässan gäller som söndagsmässa.

Vardagsmässor kl. 18:00

Traditionell mässa på latin: lördagar kl. 10:00

Ur församlingsbrevet Påsken 2020

Kyrkoherdens påskhälsning

Vågar du skratta?

Till påsken hör glädjen

Det är tid att önska varandra ”Glad Påsk!” Glädjen som utgår från Jesu uppståndelse måste fördriva sorg och rädsla, just det som Maria från Magdala, andra kvinnor vid graven och apostlarna fick erfara. Jesus är segraren över döden. Genom hans uppståndelse börjar något nytt i mänsklighetens historia. Det som hedendomen och judendomen anade, att döden inte kan betyda slutet för människorna, utan är en genomgång till en annan existens, det blir uppenbarat genom Jesu uppståndelse. Men Jesus går inte in i skuggornas rike, som man ofta tänkte sig livet efter detta, utan återvänder hem till Fadern, sedan han under 40 dagar hade stärkt apostlarna i tron och sedan sänt ut dem att föra ut det glada budskapet till hela världen.

Vågar du skratta?

”Ett glädjebud”, det är uppdraget som apostlarna får att förkunna och alla som sedan dess för vidare tron på Jesus Kristus. Ett glädjebud är Guds människoblivande liksom även frälsningsgärningen på korset. Ett glädjebud är Eukaristin: ”Gör detta till min åminnelse!” och botens sakrament: ”Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna.” Ett glädjebud är Bergspredikans förkunnelse att inte hämnas oförrätter och budet att till och med älska sin ovän. Ett glädjebud är ändå på ett alldeles särskilt sätt Herrens uppståndelse.

För att uttrycka den glädje som hör till påsken blir kyrkorna smyckade med blommor och därhemma sätts påskliljor och påskris fram. Och det dukas till festmåltid: påskalamm och påskägg, ost och skinka och andra godsaker välsignas i kyrkan och tas sedan hem. Här betonas enheten mellan kropp och själ, likaså samhörigheten mellan församlingskyrkan och huskyrkan. Till påskens påtagliga glädje hör också klockornas jubel vid Påskvakans Gloria, det festliga Halleluja och de glada påskpsalmerna. Påskljuset brinner som en synlig påminnelse om att Herren är sannerligen uppstånden.

F. Ingvar Fogelqvist

Vågar du skratta?

Gråt inte mer Maria

1. Gråt inte mer Maria
Mästaren finns inte här.
Här där du står och gråter,
mörker och döds-skugga är.

2. Vänd dig nu om Maria,
glöm all din sorg och nöd:
bakom dig gryr en morgon
full av levande glöd.

3. Ja, det är Han, Maria,
trädens och fåglarnas man:
graven och tom och öppen,
men här i gräset står Han.

4. Vågar du skratta, Maria
fastän du står vid en grav?
Ropa det ut över staden:
Jesus lever i dag.

Text: Y. Eggehorn 1970.

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 11.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+19. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen

Påsken 2020