Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Ur församlingsbrevet Hösten 2018

Kyrkoherdens hälsning

Rosenkransen - en böneskola

Många människor idag har ont om tid. Därför går de redan från början miste om rosenkransbönen. För rosenkransbönen måste man ta sig tid, för att upptäcka dess skönhet, dess djup och dess makt. Att med Maria bli kvar hos Jesus, att med Maria följa Jesus på vägen, det sker i rosenkransen. Ju oftare man ber rosenkransen, desto mer går det upp för oss, att vi är inbegripna i frälsningsskeendet: Nasaret, Betlehem, Jerusalem, öfverallt får man vara med. Med Maria får man följa Herrens väg från Olivberget till Korset.

Rosenkransen tar oss med till en böneskola. I skolan blir inte allt klart för oss på en gång. Vi förstår inte varje räkneuppgift direkt. Först när man har försökt flera gånger går det upp ett ljus, och man frågar sig varför man inte begrep från första början. Övning ger färdighet. Så är det också med främmande språk. Hur snabbt glömmer man inte bort de engelska ord som man lärde sig igår. Man måste öva sig ständigt på nytt. Stenen urholkar som bekant stenen. En dag sitter orden för hela livet.

Så är det också med bönen. Den som säger: jag kan inte be, det klarar jag inte av, den personen får aldrig en god erfarenhet av bön. Den som tycker att rosenkransen är långtråkig eller rabbel, upptäcker aldrig dess skönhet. Varje bön för sig i rosenkranen är vacker. Fader Vår är den mest storslagna bön man kan tänka sig, där Jesus själv har lärt oss: ”så skall ni be.” Ängelns jublande bön, när han hälsar Maria, en bön som tonar ut i bönen om en god dödsstund. Den likalydande rytmen med 10 Ave som lämnar sinnet fritt att stiga upp till Gud. Och sedan inbjuds vi att med alla helgon och änglar ära den treenige Guden genom ”Ära vare Fadern”.

Rosenkransen

Varje bön vore värd en egen betraktelse liksom varje hemlighet som man mediterar över. Rosenkransens skönhet kan man erfara, när man ber den. Hur trösterikt är det inte, när vi ber rosenkransen för en avliden medkristen. Det blir inte bara välsignelse för evigheten utan också kraft och tröst för de anhöriga. Det är som om Guds Moder ville ta med oss på vägen. Hon visar oss Jesus, hans plågade kropp och ansikte, och hon ser på oss: finns det någon smärta som var lik hans? Smärtornas moder drar oss till sig, tar oss in under sin skyddande mantel. Vem lämnar inte henne tröstad och stärkt?

Men det är säkert för litet, om vi bara griper till rosenkransen då någon i vår familj eller i grannskapet dör. Vi kan ta med alla intentioner i denna bön, alla bekymmer kan vi bära fram till Guds Moder och hon vet råd, hon skickar hjälp, hon fogar till det bästa: det rätta yrkesvalet, den rätta livspartnern, vid konflikter i äktenskapet, vid rådlöshet i fostran av barnen – varför går vi inte till henne? Varför tar vi inte rosenkransen och överlämnar allt i Guds Moders händer? Vi är så klentrogna och kortsiktiga. Det finns tusentals exempel, där Maria har hjälpt, varför skulle hon inte hjälpa oss?

I rosenkransbönen skall vi aldrig bara uppehålla oss vid våra egna bekymmer. Kyrkan och världen behöver våra förböner. Låt oss tänka på den förföljda kyrkan i många av världens länder. Låt oss tänka på människor som lider under krig. Vår Fru av Fatima uppmanar de troende att be rosenkransen dagligen som gottgörelse för egna och världens synder. Rosenkransen kan åstadkomma mycket i kyrkan, världen och vårt liv. Den erfarenheten hade våra förfäder, våra katoliker i det förgångna, den erfarenheten skall också vi göra, om vi fattar tag i rosenkransen och ber den.

F. Ingvar Fogelqvist

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 12.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+18. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen