Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Ur församlingsbrevet Hösten 2019

Kyrkoherdens hälsning:

Gud hör bön

Vi har Vår Herres löfte, att han skulle ge oss allt vi ber honom om. Han lärde detta när han sade: ¨”Bed, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas” (Lukas 11:9). Att tvivla på detta löfte vore att ifrågasätta själva Sanningens ord.

Bön är osviklig, helt tillförlitlig, men vad vi ofta glömmer – eller kanske aldrig lärt – är att det finns några viktiga villkor som knyts till den osvikligheten:
(1) det vi ber om måste vara tillåtet och till vårt bästa;
(2) vår bön måste följas av levernets förbättring;
(3) vår bön måste förenas med förlåtelse av de personliga oförrätter som vi utsätts för;
(4) vår bön måste vara ödmjuk, brinnande och tillitsfull;
(5) vi måste vara uthålliga i vår bön.

Den sista punkten får många att inte be rätt. Man kan ha en så hög uppfattning om sig själv, att om man knackar på himlens port två eller tre gånger, så tar man illa vid sig om man inte blir bönhörd. Och så känner man sig kränkt och slutar.

Helgonen var inte så otåliga eller stolta. Patriarken Isak bad i 20 år innan hans äktenskap välsignades med ett barn. Den heliga Monika anropade Vår Herre i 17 år innan hon erhöll omvändelsens nåd för sin son Augustinus. Den helige Filippo Neri sade att han bad i 20 år om nåden att komma närmare Gud innan han blev bönhörd. Om vi läser helgonens liv med denna punkt för ögonen, skall vi finna ett otal andra exempel.

Vad är då syftet med att vi få vänta med att bli bönhörda av Himlen? Kyrkolärarna ger olika svar. Den helige Augustinus säger att Gud dröjer med att bifalla våra önskningar för att öka vår längtan och uppskattning av dem när de väl ges. S:t Frans av Sales påminner oss om att Gud kan hålla oss väntande för att pröva vår tillit och hålla oss nära Honom. S:t Alfonso de Ligouri visar oss hur Gud, i sin godhet, avvaktar för att förena sig närmare med oss.

Jungfru Marias förbön skyndar på nåden som kommer från Himlen till jorden. Här är ett par exempel: Franciskanerna kom till Mexiko med Cortez år 1521, men deras försök att omvända ursprungsbefolkningen hade föga framgång tills tio år senare då Vår Fru av Guadalupe visade sig. Därefter omvändes åtta miljoner indianer på bara sju år genom Vår Fru av Guadalupes förböner. Hon blev också skyddspatron för de amerikanska kontinenterna. Efter det att Vår Fru visat sig för S:t Bernadette i Lourdes, inträffade många helanden genom den källa som mirakulöst välde fram i byn som hittills varit okänd. Vår Fru gav dessa bevis på sin mäktiga förbön, eftersom hon i denna tid önskade bli känd och bli föremål för förbön under titeln den obefläckade avlelsen.

Det finns ett motto som lyder maximus in minimus (störst resultat inom kortaste tid). Vi har goda skäl att följa det mottot i våra böner och skynda till Vår Fru med våra böner. Vi får be om stora ting, som för själarna i skärselden eller för Heliga modern Kyrkan, men också för små ting som ter sig angelägna: en son behöver nåd att återvända till kyrkan; en dotter behöver en god make till stöd; en släkting har cancer och ber om helande; en vän är arbetslös och behöver jobb att kunna försörja sin familj.

Om vi ber med tillit och uthållighet om små ting och de ges oss, kan vi också vara säkra på att om vi tillitsfullt ber om stora ting, så skall de ges oss.

F. Ingvar Fogelqvist

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 11.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+19. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen

Getsemane, Jerusalem
Getsemane, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem