Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Ur församlingsbrevet Julen 2019

Kyrkoherdens julhälsning

”Leder ej bort, men hem”

Om stjärnan från Betlehem

Stjärnan från Bethlehem

Vi kallar den natt då Jesus Kristus föddes för ”den heliga natten”. Änglarna förkunnade det glada budskapet: ”idag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad” (Lukas 2:11). Den hedniske siaren Bileams profetia uppfylldes: ”Jag ser honom, men icke denna tid, jag skådar honom, men icke nära. En stjärna träder fram ur Jakob” (4 Moseboken 24:17).

Stjärnan från Betlehem förkunnar Messias’ ankomst. Människorna såg stjärnan, men förstod inte budskapet. Bara långt borta i Österland beger sig stjärntydare, de heliga tre kungarna, till Juda land, där de förstod att Messias skulle födas. Naturvetare har långt senare bekräftat att det vid tiden för Jesu födelse fanns en märklig händelse som ägde rum på himlavalvet. Antika astrologer hade räknat ut att år 7 före Kristus (Jesu egentliga födelseår) skulle en så kallad konjunktion – ett sammanträffande – äga rum mellan planeterna Jupiter och Saturnus i stjärnbilden fisken. Saturnus gällde som judafolkets stjärna; Jupiter gällde som kungastjärnan. När alltså kungastjärnan befann sig helt nära judafolkets stjärna, då förstod de vise männen att en judisk kung, Messias hade fötts. Stjärnbilden ”Fisken” leder förstås tankarna till att fisken för de tidiga kristna blev en symbol för Kristus. De fem bokstäver som på grekiska bildar ordet fisk (i ch th y s) utgör begynnelsebokstäverna för de fem grekiska orden vilka betyder ”Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren”.

De skriftlärda i Jerusalem satt böjda över sina böcker utan att lyfta blicken till himlen. De missade den heliga natten. Folket i Betlehem sov. De missade också den heliga natten, Fariséerna diskuterade. De hade inget sinne för den heliga nattens under. Det krävs tydligen en särskild öppenhet för att inse att Gud verkar. Vi kan tänka på psalmistens ord: ”Ljus bryter fram för de rättfärdiga och glädje för de redbara” (Psaltaren 97:11).

Stjärnan från Bethlehem

När den heliga Elisabeth av Thüringen låg för döden, endast 24 år gammal, sade hon till sina väninnor: ”Nu vill vi tala om Gud och Jesusbarnet, det är ju snart midnatt, stunden då Jesus föddes, låg i en krubba och i sin allmakt skapade en ny stjärna.” Efter de orden gick hon hädan ”som i den ljuvaste sömn” berättar hennes biograf. Hon hade nått sitt mål.

Stjärnan från Betlehem har ibland under historiens gång sett ut att blekna, som när den röda stjärnan från Moskva lyste som starkast. Men det glada budskapet om Frälsarens födelse, Fridsfursten, går fram genom århundradena ända till tidens ände och vid slutet säger Kristus: ”Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste, begynnelsen och änden… jag är den strålande morgonstjärnan” (Uppenbarelseboken 1:8;22:16).

F. Ingvar Fogelqvist

Viktor Rydberg:

Betlehems stjärna

Gläns över sjö och strand,
stjärna ur fjärran,
du som i Österland
tändes av Herran!
Barnen och herdarne
följa dig gärna,
Betlehems stjärna.

Natt över Judaland,
natt över Sion.
Borta vid västerrand
slocknar Orion.
Herden, som sover trött
ute å fjället,
barnet, som slumrar sött
inne i tjället,
vakna vid underbar
korus av röster,
skåda en härligt klar
stjärna i öster,
gånga från lamm och hem,
sökande Eden,
stjärnan från Betlehem
visar dem leden
fram genom hindrande
jordiska fängsel
hän till det glindrande
lustgårdens stängsel.
Armar där sträckas dem,
läppar där viska,
viska och räckas dem,
ljuva och friska:
”stjärnan från Betlehem
Leder ej bort, men hem.”
Barnen och herdarne
följa dig gärna,
strålande stjärna.

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 11.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+19. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen

Födelsekyrkan i Betlehem
Födelsekyrkan i Betlehem