Välkommen till St. Mikaels katolska församling

Församlingen, som tillhör Stockholms katolska stift, grundades 1951. Den har cirka 1700 registrerade medlemmar och omfattar större delen av Kronobergs län. Kyrka och prästgård (med pastorsexpedition) finns i Växjö. Det finns också ett kapell i Älmhult, där gudstjänst firas regelbundet. Församlingen har en präst och en diakon bosatta i Växjö.

Ur församlingsbrevet Julen 2018

Vad krubban förkunnar

Kyrkoherdens julhälsning

Vad krubban förkunnar

Krubban är en predikan som man lätt kommer ihåg. Den handlar om Guds människoblivande. Inte i makt och härlighet kommer Guds Son till världen, utan naken och utblottad, fattig och i behov av hjälp. Inte fordrande, utan bedjande om att bli mottagen av människorna. Maria och Josef är öppna för budskapet. Människorna i Betlehem stängde sina hus och sina hjärtan. Änglarna förkunnar Kristi födelse. Världen hör det inte. Den sover. Bara herdarna, som håller vakt om natten, erfar den heliga nattens under. De bryter upp för att se det ofattbara.

Guds väg till människorna leder förbi krubban. Varför skulle inte också en väg till Gud leda förbi krubban – för herdar och kungar, för barn och vuxna?

Vad krubban förkunnar

I Betlehem kunde man länge se den ursprungliga krubban. Kyrkofadern Hieronymus, som under flera år uppehöll sig i Betlehem, beklagar på 400-talet att den enkla krubban ersatts av en krubba av silver. Man hade byggt basilikor på de heliga platserna, på uppdrag av kejsarinnan Helena och kejsar Konstantin den Store. Det blev praktfulla byggnader. Kejsarinnan Helena, som också hittade korset på Golgata, lät föra krubbans bräder till Rom.

I basilikan Santa Maria Maggiore förvaras de än idag. Romarna kallar därför kyrkan också för ”Santa Maria ad praesepe” – ”Heliga Maria vid krubban”.

Under jultiden kan vi beundra krubborna som finns både i hem och kyrkor, inte minst krubban i Sankt Mikaels kyrka, Växjös vackraste krubba! Varje krubba förkunnar: Gud har blivit människa. Det är den heliga nattens glada budskap. Den som beger sig till barnet i krubban, kommer hem, ty det – att komma hem – är vad barnet i Betlehem vill skänka alla, som gråter, vakar och vandrar på denna jord.

f. Ingvar Fogelqvist

Santa Maria Maggiore, Rom
Santa Maria Maggiore, Rom

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryker omkring överallt i världen.
Amen.

Tros/Katekesundervisning:

För barn och ungdommar i församlingen. Alla katolska barn och ungdommar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisng. Det är framför allt föräldranas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Observera att undervisningen är obligatorisk för barn som skall mottaga första kommunionen, eller ungdomar som skall konfirmeras. Även deltagande i söndagsmässan är obligatorisk. Undervisningen omfattar alltså Mässbesök, i första hand kl. 12.00 (9.30 eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Grupper i S:t Mikaels kyrka

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst. Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas. Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+18. Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna: Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen