Judas Taddeus – de hopplösa fallens skyddspatron

När höstmörkret tätnar alltmer, kommer en ljuspunkt, då kyrkan firar en apostladag, S:t Simon och S:t Judas fest, den 28 oktober. Denna artikel presenterar kortfattat det senare helgonet, som är särskilt aktuellt i dessa Corona-tider

Sankt Judas Taddeus, som han ofta benämns, har ibland kallats det bortglömda helgonet. Det kan förklaras av att hans namn har förväxlats med en annan Judas, Judas Iskariot, han som skamligt förrådde Vår Herre. Ingen vill gärna be om Judas Iskariots förbön eller efterlikna honom! Men i senare tider har aposteln och martyren Judas Taddeus fått en märklig renässans hos många troende. Han har visat sig vara mer än ett vanligt helgon, eftersom han finner en särskild glädje i att komma personer till hjälp som är i desperat behov. Därför har han blivit känd som ”de hopplösa fallens skyddspatron”.

Det är ingen tvekan om att Judas Taddeus är en historisk person. Han var kusin till Vår Herre och förekommer i apostlalistan hos Lukas (6:16) och i Apostlagärningarna (1:13), där han kallas ”Judas, Jakobs son”. I Matteus (10:3) och Markus (3:18) evangelium kallas han ”Taddeus”. I Mässans romerska kanonbön kallas han också ”Taddeus”. Ofta används båda namnen: ”S:t Judas Taddeus”.

Han var inte bara en apostel utan också en av de heliga författarna: ”Judas brev”, som det kallas, den kortaste skrivelsen i Nya Testamentet endast 25 verser. Det är ett märkligt brev, fyllt av retorisk kraft. Dessutom är brevet påfallande aktuellt. Det rör sig om en skarp uppgörelse med en förvanskning av kristendomen som smugglats in i församlingarna och nu utgör ett allvarligt hot mot kyrkans apostoliska tro.

Stadskyrkan Balingen, Tyskland
Stadskyrkan Balingen, Tyskland

Kyrkohistorikern Eusebius berättar (i sin Kyrkohistoria, I 13) att kung Abgar i Edessa i landet Osroene (i Mesopotamien) blivit svårt sjuk i spetälska. Eftersom kungen hört talas om Jesu underverk, sände han bud till denne och bad om hjälp. Jesus lovade att han skulle sända en av sina lärjungar att bota hans sjukdom. Efter Jesu himmelsfärd skickades Judas Taddeus. Aposteln lade sin hand på kungen och genast försvann spetälskan helt. Dagen efter predikade han för allt folket i staden och botade många sjuka.

Vi vet inte mycket om hans liv efter Jesu himmelsfärd, men kyrkans tradition berättar att han spred det glada budskapet om Jesus Kristus i Judéen, Syrien och Mesopotamien. Han arbetade tillsammans med S:t Simon och båda led martyrdöden i Persien (Iran) omkring år 65. Det är sed i kyrkan att avbilda martyrerna i konsten med det instrument som de avrättades med, som gjorde det möjligt för dem att vinna den eviga segerkransen. Judas Taddeus avbildas sålunda med en påk eller klubba i handen, det vapen med vilket han dödades. Hans reliker finns numera i Sankt Petrus-basilikan i Rom. Fullständig avlat ges åt den som besöker hans vilorum på hans festdag, som också är hans dödsdag, den 28 oktober.

Basilika St. Vitus (Ellwangen, Tyskland)
Basilika St. Vitus (Ellwangen, Tyskland)

S:t Judas Taddeus uppfattas som skyddspatron för hopplösa fall, eftersom han i sitt brev uppmanar sina läsare: ”Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allraheligaste tro under bön i helig Ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram emot att vår Herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv” (verserna 20-21). Aposteln uppmanar till bön i den helige Ande trots de tillsynes hopplösa och gudlösa tiderna i vilka man levde. Han beskriver närmare de desperata tiderna i sitt brev. Kyrkans tradition har därför under århundraden uppfattat S:t Judas Taddeus som skyddspatron för hopplösa fall.

Berättelsen om S:t Judas Taddeus, både hans jordiska liv och hans relation nu till dem som ber om hans förbön, visar att Gud givit honom extraordinarie makt i de mest desperata fallen. Det är alltså särskilt i svåra fall som hans underbara hjälp träder fram. Tusentals har bönfallit om hans hjälp och tagit emot extraordinarie svar på sina böner. Även om svårigheten är en sjukdom som mänskligt sett ligger bortom helande, även om det är fråga om själens betryck eller till och med förtvivlan, Sankt Judas Taddeus skall visa en väg ut ur nöden, om det är Guds vilja. Det finns inget problem som är så utsiktslöst att inte ”de hopplösa fallens skyddapatron” kan finna en lösning, och därvid bringa glädje åt hjärtat.

Helige Judas Taddeus, bed för alla som anropar ditt bistånd! Du hjälp för dem som är utan hopp, bistå dem i deras betryck! Du som var det bortglömda helgonet, glöm inte dem som kommer till dig och ber om hjälp!

F. Ingvar Fogelqvist

Bön till den helige Judas Taddeus

O heligaste Apostel,
Jesu Kristi trogne vän och tjänare,
Judas Taddeus,
du som anropas som särskild förespråkare
för dem som är i betryck och nästan utan hopp,
bed för mig, att jag,
genom dina förtjänster,
mottager tröst i mina vedermödor och svårigheter,
och till slut med dig och dina utvalda
kan älska och välsigna Gud i evighet.

Amen.

Bön för de sjuka

Helige Judas Taddeus,
du vittnade om vår Herre Jesu helande förmåga.
Du såg hans medlidande med de sjuka och döende.
Du berörde själv de sjuka, delade de sörjandes betryck
och uppmuntrade dem som förtvivlade.
Du mottog fullmakt och helande kraft att göra underverk,
hela de obotligt sjuka, göra människor friska.
Vi ber om din förbön till Vår Herre Jesus,
att han sänder sin frälsande nåd,
att hela N:s sjukdom och lidande, att ta bort hans/hennes missmod
och att ingjuta hopp i hans/hennes hjärta.

Amen.

Håll gärna i handen en medaljong med
S:t Judas Taddeus bild, när du ber.
Säg denna bön dagligen för den sjuke.
Lita på, att S:t Judas Taddeus skall frambära din bön till Gud.

Helige Judas Taddeus, bed för mig!

Höst