Trosundervisning (katekes) för barn och ungdomar i församlingen

Alla katolska barn och ungdomar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisning. Det är framför allt föräldrarnas ansvar att förmedla tron till sina barn, men föräldrarna får hjälp med detta av församlingen.

Höstterminens undervisning

Mindre barn, Första kommunionbarn (två grupper) och äldre barn (totalt fyra grupper) träffas varannan söndag kl. 9:45. Första gången blir den 9 september 2018.

Månad Datum
September 9, 23
Oktober 7, 21
November 4, 18
December 2, 16 (julbikt för äldre barn)

Konfirmanderna, motsvarande klass och 8 och 9, träffas varannan söndag kl. 9.45. Undervisningen är två år och sker i en gemensam grupp. Första träffen blir den 16 september 2018.

Månad Datum
September 16, 30
Oktober 14, 28
November 11, 25
December 9, 23

Observera att undervisningen är obligatorisk, liksom även deltagande i söndagsmässan (mässplikten gäller varje söndag), i första hand högmässan kl. 11.00, men även vigiliemässan, lördagar kl. 18.00, gäller som söndagsmässa. Ibland firas också nationell mässa i vår kyrka.

Trosundervisning för barn och ungdomar