Trosundervisning för barn och ungdomar i församlingen

Alla katolska barn och ungdomar är fortsatt välkomna till en ny termin med katekesundervisning. På detta sätt kan föräldrarna få hjälp med sitt ansvar att förmedla tron till sina barn. Vårterminens undervisning ser ut på följande sätt:

Första kommunionbarn och andra barn. Tre grupper – mindre barn, 1:a kommunionbarn (två klasser) och äldre barn – träff as varannan söndag kl. 9.45. Första gången blir den 13 januari.

Månad Datum
Januari 13,27
Februari 10,24
Mars 10,24
April 7,28
Maj 12,26

Konfirmanderna träff as varannan söndag kl. 9.45. Första träffen blir den 20 januari.

Månad Datum
Januari 20
Februari 3,17
Mars 3,17,31
April 14
Maj 5,19
Juni 2

Årets Första Kommunion blir traditionsenligt på Kristi Himmelfärds dag den 30 maj 2019, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö.

Årets konfirmation i S:t Mikaels kyrka, Växjö blir den 8 juni 2019, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö. Det blir vår generalvikarie, P. Pascal René Lung OP, som förrättar konfi rmationen.

Trosundervisning för barn och ungdomar