Trosundervisning för barn och ungdomar i församlingen

Undervisning i den katolska läran är framför allt föräldrarnas ansvar. Men församlingen har katekesundervisning till stöd för familjerna. Det är viktigt att barnen är med på undervisningen och även på söndagsmässan efteråt. Fortsättningen av vårterminens undervisning ser ut på följande sätt:

Första kommunionbarn och andra barn. Tre grupper – mindre barn, 1:a kommunionbarn (två klasser) – träffas varannan söndag kl. 9.45.

Månad Datum
April 28
Maj 12,26

Konfirmanderna och äldre barn träffas varannan söndag kl. 9.45.

Månad Datum
Maj 5,19
Juni 2

Årets Första Kommunion blir traditionsenligt på Kristi Himmelfärds dag den 30 maj 2019, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö.

Årets konfirmation i S:t Mikaels kyrka, Växjö blir den 8 juni 2019, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö. Det blir vår generalvikarie, P. Pascal René Lung OP, som förrättar konfirmationen.

Anteckna redan nu när vi börjar med höstterminens trosundervisning. Första Kommunionbarnen och andra barn börjar den 8 september, konfirmanderna börjar den 15 september.

Trosundervisning för barn och ungdomar