Varför borde vi läsa böcker?

”När vi ber, talar vi med Gud; men när vi läser, talar Gud med oss”
(Kyrkoläraren S:t Hieronymus)

Under sommaren har det funnits ett par bord med böcker i församlingsalen, vilka man kan ta med sig samtidigt som man ger ett litet bidrag till församlingen. Flera av böckerna har varit riktiga klassiker och av hög kvalité.

Man hör ibland att folk inte längre läser böcker; många hem verkar inte längre ha böcker i sina bokhyllor, utan andra saker. Ändå har böcker spelat en betydelsefull roll i utvecklingen av den västerländska kulturen. Varför borde vi fortfarande läsa böcker?

Tänk först på den kunskap och visdom som vi kan vinna genom att läsa böcker. Böcker är packade med information, goda råd, djupa lärdomar om hur vi skall leva. Sociala medier och internet gör det visserligen möjligt att ha stora mängder information genast till hands, men ofta finner vi oss överhopade och det enda som blir kvar är kortlivade intryck. En lugn och sakta läsprocess däremot ger oss tid att tänka över det vi just läst och väga in egna tankar. På det sättet kan vårt sinne absorbera och hålla kvar ny information mycket mer effektivt än att upprätta en kunskapsbank där vi kan hämta information då behov finns.

Att läsa en bok är inte bara ett sätt att få kunskap, utan en källa till avkoppling och äventyr. Vi kan koppla av från dagliga bestyr och rikta uppmärksamheten mot det ämne som behandlas. När vi tillbringar en stilla stund helt uppfyllda av sidorna i en bok, förflyttas vi till en annan värld, på det sätt som film inte kan göra. När vi läser, formar vi vår egen mentala bild av personerna och omgivningen som hjälp att kunna följa händelseförloppet. När vi kommer längre in i händelserna, blir vi förtjusta över inte bara personerna utan en hel historisk epok blir levande och förståelig inför våra ögon. Allt detta är inger lugn och fyller oss med äkta glädje.

Det finns verkligen folk som fortfarande läser böcker, men trenden i dag bland de unga och de framtida generationerna går mot allt mindre bokläsande. En vanvettig distraktion har invaderat världen till följd av den digitala teknologin och sociala medier. En del av oss har förmåga att se mobilen och datorn som verktyg och kan stänga av dem. Men för andra blir de en destruktiv livsstil och reducerar drastiskt samtal, mänskligt initiativ och djupare tankar.

Det är sorgligt att se barn, kanske bara fem eller sex år, fastklistrade vid mobilen. Föräldrarna måste motstå frestelsen att hänga på prylkulturen och istället erbjuda goda böcker för sina barn att läsa. Här är några beprövade råd för att väcka kärlek till bokläsande hos era barn.

1. Börja när de är unga: Inget barn är alltför ungt för att upptäcka böcker och du kan odla deras intresse tidigt. Ett sätt är att placera en korg med böcker med rätt åldersanpassning, där ditt barn brukar leka och böckerna lätt kan upptäckas.

2. Skaffa ett bibliotek i ditt hem: Varje hem behöver ett bibliotek med goda böcker som utsätter barn för stora berättelser. Placera bokhyllor överallt i hemmet där barn lätt kan ha tillgång till dem. Skapa en tyst, inbjudande läsvrå för ditt barn.

3. Uppmuntra dem: tag dina barn till biblioteket. Stimulera dem att börja läsa. Uppmuntra dem att ta med sig en bok när de reser någonstans. Då kommer barnen att fatta, att läsning inte bara är jobbigt, utan en källa till nöje.

4. Föregå med gott exempel: Var en förebild och läs inför ditt barn. Vare sig det är en tidning eller Bibeln, gör du klart för ditt barn att du värdesätter läsning som en del av ditt liv. Du kan också göra läsning till en begivenhet i familjen genom att läsa för dem dagligen. Att läsa för ditt barn innan läggdags är ett utmärkt sätt att varva ner och stärka sammanhållningen.

5. ”Vad läser du nu?”: tala ofta med era barn om vad de har läst. Befordra deras kritiska tänkande genom att hjälpa dem att hitta samband mellan de begrepp som de lär sig och det dagliga livet. Det kan bli ett fantastiskt sätt att börja ett samtal vid middagsbordet. Försök.

Getsemane, Jerusalem
Getsemane, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem